Meldeunterlagen-Merkblätter 2023

Download als pdf/ ดาวน์โหลดใบสมัครเป็น pdf:

german version

Standanmeldung für NON-FOOD (Bekleidung, Deko, Schmuck, Kosmetik, Massagen, Pflanzen…) ลงทะเบียนเช่าพื้นที่ ประเภท: เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องสำอางค์,นวด,ต้นไม้

Standanmeldung für abgepackten Lebensmittel, Ost-und Gemüse, Snacks, zubereitete Süßspeisen ลงทะเบียนเช่าพื้นที่ ประเภท: อาหารแพ็คสำเร็จรูป Lebenmitttel,ผัก,ผลไม้,ขนมทานเล่น

Standanmeldung für Restaurant, Imbiss, Grill ลงทะเบียนเช่าพื้นที่ ประเภท: ขายอาหารทุกชนิด

Merkblatt der Branddirektion Leipzig – Umgang mit Flüssiggas bei Veranstaltungen

engl. version

NON – FOOD – booth registration

Packed food, fruits, desserts – booth registration

Restaurant, Sanackbar, Grill – booth registration

Thai version

ลงทะเบียนเช่าพื้นที่ ประเภท: เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องสำอางค์,นวด,ต้นไม้

เปิดจองบูทงาน Thailand Festival Leipzig
กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งกลับมาที่ events@makruthaircare.com หรือทางไปรษณีย์มาที่ Makrut Hair Care Co.,Ltd. , An der Windmühle 71, 04158 Leipzig. หลังจากได้รับและตรวจสอบใบสมัครแล้ว เราจะส่งใบเสร็จแจ้งการชำระค่ามัดจำบูท และการจองบูทจะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น ส่วนพื้นที่ ตามที่ท่านต้องการนั้น หากมีการลงทะเบียนจองล่วงหน้าตามระเบียบแบบฟอร์มนี้ท่านจะได้รับพื้นที่การตั้งบูทในพื้นที่ๆทางท่านได้จองเข้ามา

สิ่งที่ท่านกรอกในใบสมัครมีผลผูกพันและไม่สามารถขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นได้ในวันงาน และไม่อนุญาตให้มีการเช่าช่วง! พื้นที่ขายด้านหน้า (3 ม., 6 ม., 9 ม.) ท่านจะต้องตั้งร้านไม่เกินขนาดเที่ทำการเช่าไว้เท่านั้น พื้นที่เพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับตั้งโต๊ะด้านข้างนั้นหรือสำหรับการขายสินค้าเพิ่มเติมจะต้องเช่าแยกต่างหากเท่านั้น เนื่องจากทางเรามีการเว้นพื้นที่ไว้ให้แล้วในการตั้งรถห้องเย็นและเส้นทางหนี ไฟจึงไม่มีพื้นที่ว่างเพิ่มเติมในวันที่จัดงานเพิ่มอีก

ร่มของเบียร์ที่ใช้ในงานไม่สามารถอนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการส่วนตัว หน้าบริเวณร้านของท่าน ส่วน โต๊ะและม้านั่งจะมีเพียงพอสำหรับผู้มาเยี่ยมชมงานใกล้กับร้านขายอาหารทุกร้านค้า

ร่มที่ใช้ในงานจะมีไว้รองรับสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงาน ห้ามทุกร้านค้าเคลื่อนย้ายด้วยตัวเอง

กรุณาแบบฟอร์ม เพื่อยอมรับรับเงื่อนไขการเข้าร่วมออกบูท และในกรณีของร้านขายอาหาร ท่านสามารถอ่านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย – แก๊ส ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

เครื่องดื่มนอกจากที่ทางผู้จัดได้จำหน่ายเองแล้วนั้น จะอนุญาตให้มีร้านขาย ชานมไข่มุก จำนวน 3 ร้านค้า สำหรับชาและร้านกาแฟอีก 1 ร้านเท่านั้น เนื่องจาก การจัดงานนี้ใช้เงินทุนในการจัดงานที่สูงมาก ทางผู้จัดจึงขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายเครื่องดื่มชนิดอื่นไว้
จึงไม่อนุญาตให้ร้านค้าทุกร้านขายเบียร์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำ เครื่องดื่มบรรจุขวดอื่นๆ เช่น น้ำผลไม้ ค็อกเทล มิลค์เชค มะนาวโซดา หรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน

วันเริ่มงานในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2023 อาจจะมีการขยายเวลของงานออกไปจาก 22:00 น. ถึง 23:00 น. (เหมือนวันเสาร์) จะแจ้งให้ร้านค้าทราบอีกครั้งก่อนเริ่มงาน
ซึ่งในสัญญาที่ทำกับทางผู้เช่าในวันนี้คือ 22.00 น. สำหรับของวันนี้ที่เริ่มในสัญญานี้ก่อนเท่านั้น

*เรียนร้านค้าทุกท่าน เนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิท ที่ผ่านมา และจากประสบการณ์ของการจัดงานปีที่แล้วนั้น ทำให้ทางผู้จัดต้องทำการจองเต๊นท์,โต๊ะ,และอุปกรณ์ที่ใช้ภายในงาน นั้นต้องจองล่วงหน้าก่อนเป็นเวลานาน (7-8 เดือนล่วงหน้า) จึงทำให้ทางเราต้องเปิดให้ร้านค้าได้จองบูทกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่ว่า ทางเราจะได้ทราบจำนวน
เต๊นท์ที่ต้องจองเพื่อจะได้ทราบว่ามีจำนวนกี่เต๊นท์/กี่ร้านค้าที่เข้าร่วมงานและรวมถึงขนาดของเต๊นท์
และถ้าหากว่าทางเราไม่ทำการจองตั้งแต่วันนี้ ก็จะไม่มีเต๊นท์ว่างให้ทางเราได้เช่ากันเลย
ทางผู้จัดงานจึงขอเรียนชี้แจงให้ทางร้านค้า ที่ต้องการจะมาร่วมกันออกบูทให้ทราบ ความจำเป็นที่ทางเราต้องให้ร้านค้าทุกร้านได้จองพื้นที่กันตั้งแต่ตอนนี้เลย และรวมถึงสถานที่จัดงาน ซึ่งจะต้องทำการจองล่วงหน้าทันที หลังจากจบงานครั้งที่แล้ว เพราะพื้นที่ตรงนี้จะเต็มอยู่เสมอสำหรับงาน
อีเว้นท์ต่างๆของเมือง Leipzig และทางเจ้าของพื้นที่จะอนุญาตให้เฉพาะ บางงานเช่าเพื่อจัดงานได้เท่านั้น
แต่ไม่ทุกงานเสมอไปที่จะได้รับอนุญาตให้จัดงานตรงพื้นที่นี้ได้
และทางผู้จัดงาน Thailand Festival Leipzig จึงถือว่าเราโชคดีที่ปีหน้านี้ เรายังได้รับอนุญาตให้จัดงานในพื้นที่นี้ได้เหมือนเดิม
ทางผู้จัดต้องขอขอบคุณทุกร้านค้าที่ได้ร่วมใจกันมาออกบูทในการจำหน่ายสินค้า
และในปีหน้านี้ทางเราจะนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขอย่างแน่นอน
***ในส่วนของร้านขายอาหาร เราจะจำกัดจำนวนร้านค้าไว้เท่าเดิม จะมีร้านใหม่เข้ามาทดแทนร้านเก่าที่ออกไปเท่านั้น แต่จะคัดเลือกจากการขายอาหารที่แตกต่างกัน

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie es schnellstmöglich unterschrieben zurück an events@makruthaircare.com oder per Post an Makrut Hair Care Co.,Ltd. , An der Windmühle 71, 04158 Leipzig. Nach Eingang und Prüfung des Formulars senden wir Ihnen eine Rechnung. Erst nach nach Eingang der Anzahlung gilt der Platz als reserviert. Wunschplätze können, soweit noch möglich, nur bei frühzeitiger Anmeldung berücksichtigt werden.

Das im Antrag angegebene Sortiment ist verbindlich und darf an den Veranstaltungstagen nicht mehr erweitert werden. Es sind keine Untervermietungen zugelassen! Die Front der Verkaufsfläche (3m,6m, 9m) darf das angemietete Maß nicht überschreiten. Zusätzlich benötigter Platz für Beistelltische oder Verkaufswagen zum direkten Angebot von Waren muss gesondert angemietet werden. Fragen Sie uns dazu nach möglichen Zusatzvereinbarungen. Durch die Verteilung von Kühlwagenstandplätzen und Fluchtwegen steht nach Aufbau an den Veranstaltungstagen kein zusätzlicher Platz mehr zur Verfügung .

Bierzeltgarnituren auf dem Festivalgelände dürfen nicht für die eigene Standausstattung verwendet werden, sofern diese nicht bei der Meldung angemietet wurden. Für ausreichend Tische und Bänke für die Besucher in der Nähe der Foodstände ist hingegend gesorgt.

Für nötige Schirme sind die Standbetreibern selbst verantwortlich. Die Schirme auf dem Veranstaltungsgelände sind ausschließlich für die Besucher vorgesehen und dürfen nicht von den gegebenen Standorten entfernt werden.

Vergessen Sie im Formular bitte nicht, die Teilnahmebedingungen, bei Foodständen auch die Kenntnis des Brandschutzmerkblattes -Flüssiggas zu akzeptieren.

Bei Anzahl der zugelassenen Stände pro Sortiment sind im Interesse aller Betreiber und Besucher begrenzt. Bewerben Sie sich deshalb möglichst frühzeitig um einen Standplatz und beschränken Sie Ihr Angebot bitte auf das Wesendliche. Ein großer Stand mit kleinem Sortiment oder nur einem besonders speziellem Gericht weckt mehr das Interesse der Besucher, als ein Stand mit der ganzen Bandbreite von thailändischen Essen.

Es sind neben dem Getränkeangebot des Veranstalter, eine geringe Anzahl Getränkestände ausschließlich für Tee – Mixgetränke plus ein Kaffe Stand zugelassen. Diese große Veranstaltung lässt sich über die Mieteinnahmen allein sonst nicht finanzieren. Nicht zugelassen sind der Verkauf von Bier, anderen alkoholische Getränken, Wasser, andere Getränke in Flaschen, Fruchtsäften, Fruchtcocktails, Michchakes, Lemon Soda o.ä.

Das Ende des Veranstaltungsstages am Freitag den 19.5.2023 wird höchstwarscheinlich von 22:00 auf 23:00 Uhr (wie Samstag) verlängert. Die behördliche Entscheidung dazu ergeht rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn. Bis dahin gilt für diesen Tag die Zeit bis 22:00 als Vertragsgegenstand.

Download als pdf:

Standanmeldung für NON-FOOD (Bekleidung, Deko, Schmuck, Kosmetik, Massagen, Pflanzen…)

Standanmeldung für abgepackten Lebensmittel, Ost-und Gemüse, Snacks, zubereitete Süßspeisen

Standanmeldung für Restaurant, Imbiss, Grill

Merkblatt der Branddirektion Leipzig – Umgang mit Flüssiggas bei Veranstaltungen

Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website akzeptieren Sie unsere Verwendung von Cookies. 

%d Bloggern gefällt das: